Monday, 25/05/2020 - 22:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mỹ Thuận B
 • Mai Ngọc Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0384491846
  • Email:
   ngocchienmythuatb@gmail.com
 • Trần Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mỹ Thuật
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0362339909
  • Email:
   ngocbich290377@gmail.com
 • Quách Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0349828038
  • Email:
   quachdung191@gmail.com
 • Danh Dị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0979775240
  • Email:
   danhdi9999@gmail.com
 • Lý Minh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên khác
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0353297502
  • Email:
   danhhaiminhk4@gmail.com
 • Lê Thi Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985508366
  • Email:
   letithuha.mtb.kt4@gmail.com
 • Lâm Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0977724477
  • Email:
   huongpcmtb@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0988401405
  • Email:
   nguyenvanhoangk5@gmail.com
 • Trần Na Kry
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0939719807
  • Email:
   nakryst1982@gmail.com
 • Trần Minh Luyễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0395883429
  • Email:
   tranminhluyenmt@gmail.com
 • Lâm Thi Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0394149695
  • Email:
   lamthiluyenmtb@gmail.com
 • Dương Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Thể dục
  • Điện thoại:
   0386611232
  • Email:
   duonglientd@gmail.com
 • Dương Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983833314
  • Email:
   duongle111982@gmail.com
 • Mai Mỹ Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung học Sư Phạm
  • Điện thoại:
   0355341055
  • Email:
   maimyle1977@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 3
Tháng 05 : 93
Năm 2020 : 1.126